Author Archives for mtalas256

Zamówienia publiczne – w jaki sposób pisać najlepsze oferty?


Zamówienia publiczne, które często mają formę przetargu ograniczonego, nieograniczonego czy też negocjacji, są publikowane przez instytucje sektora publicznego, jeśli chcą one skorzystać z jakichś usług lub dokonać zamówienia towarów. Wówczas firmy pragnące dostać zlecenie, muszą przyrządzać własną ofertę i według wyznaczonych przepisów prawa dotyczących poszczególnej formy zamówienia publicznego dokonać jej doręczenia w ustalanym czasie. Następnie […]


Partnerzy
Na skróty:
Sprzątanie firm