Dopłaty dla rolników – szansa na rozwój


Już właściwie dziesięć lat Polska jest integralną częścią UE. To niezwykle ważne zdarzenie spowodowało wiele zmian w naszym kraju. Dokonały się one na wielu płaszczyznach i dotyczą praktycznie każdej z grup społecznych i zawodowych. Bez wątpienia, polscy gospodarze są jednymi z tych, którzy najliczniej korzystają z szans uzyskania wsparcia finansowego.

W ciągu ostatnich 9 lat nauczyliśmy się wykorzystywać szanse, jakie dają nam unijne fundusze. Jeszcze nie tak dawno uznawaliśmy to nierealne, aby ktoś dawał nam tak wielkie kwoty tylko po to, abyśmy mogli zniwelować różnice w stosunku do innych krajów UE. Teraz uznajemy to już za coś oczywistego. Każdego roku liczne grupy polskich rolników z pełną świadomością planuje swoje działania z uwzględnieniem wykorzystania dopłat z UE. W międzyczasie powstało także mnóstwo organizacji i firm prywatnych, które zajmują się udzielaniem pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz dobieraniu właściwych programów, z których zapewnimy sobie największą szansę uzyskania dopłaty.

Świadomość polskich gospodarzy rolnych w tym zakresie jest naprawdę duża i z roku na rok wzrasta. Statystyki pokazują, że największa ilość wniosków o płatności bezpośrednie składają polscy rolnicy. Wyprzedzamy w tym zestawieniu wszystkie państwa zrzeszone w Unii Europejskiej. To bardzo korzystny objaw. Świadczy o dużej przemianie również w podejściu do tematu przez Polaków, którzy jeszcze do niedawna sądzili, że dopłaty z UE to kolejna rozreklamowana akcja, w której tylko inni mogą zyskać. Tymczasem najnowsze sondaże pozwalają nam przypuszczać, że kolejne lata po raz kolejny będą niezaprzeczalnym zwycięstwem polskiego rolnictwa i nadal będziemy notować tak dynamiczny rozwój w tym obszarze.

Na jakie działania można otrzymać dopłatę? Jest cały szereg kierunków, dotowanych przez Unię Europejską. Dopłaty dla rolników przeznaczane są na rozwijanie się gospodarstw rolnych, na ich bieżące funkcjonowanie, na zwiększenie własnych kwalifikacji a także kwalifikacji swoich pracowników. Spora liczba dopłat przeznaczanych jest również na modernizację rolnictwa w Polsce a także na ochronę środowiska.

Ten temat wymieniony na końcu jest niezwykle interesujący, bo można dość intrygująco stwierdzić, iż dopłaty odbiera się nie za działanie a za jego zaniechanie. Opisując kwestię jaśniej chodzi o nie wykonywanie prac rolnych na terenach, na których stwierdzono naturalne siedliska zwierząt bądź roślin objętych ochroną. Wykonywane w normalnym trybie prace rolne byłby przyczyną niekorzystnych zmian w przyrodzie. Dlatego też na niektórych terenach zalecane jest zrezygnowanie z rolnictwa. Oczywiście jeśli tereny te należą do polskich rolników przysługuje im finansowa rekompensata. A nie są to małe kwoty. Dopłaty przysługują od każdego hektara pola i wynoszą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Unia intensywnie wspiera także nadejście nowego pokolenia w rolnictwie. Przewidziane są dopłaty dla młodych rolników w wysokości nawet 100 tysięcy złotych. Należy co oczywiste spełnić szereg kryteriów, jednak warto natrudzić się przy tak wielkim wsparciu finansowym .

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts

Reader Comments

Sorry, comments are closed.Partnerzy
Na skróty:
Sprzątanie firm