Kiedy ubezpieczenie OC dla rolnika jest dobrowolne a kiedy obowiązkowe?


zwierząt-klacz-koniaUbezpieczenia OC dla rolników to bardzo ważny temat, bowiem każdy rolnik musi pamiętać, iż w zależności od wielkości swojego gospodarstwa rolnego będzie mógł lub też będzie musiał wykupić odpowiednią polisę OC. Wszystkie kwestie z obowiązkowością oraz dobrowolnością tego rodzaju ubezpieczeń rolniczych, uregulowane są w odpowiedniej ustawie z roku 2003, którą trzeba tutaj respektować. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej i ustalić sobie kiedy rolnik będzie musiał wykupić polisę ubezpieczenia OC, a kiedy będzie to dla niego całkowicie dobrowolne.

Kiedy obowiązkowe OC dla rolnika?

W zgodzie z zapisami ustawy, obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla rolników podlegają wszyscy ci rolnicy którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni rolnej przekraczającej jeden hektar. Ubezpieczeniem objęci będą nie tylko ubezpieczeni rolnicy, ale także członkowie ich rodzin oraz wszyscy zatrudniani do prac rolnych pracownicy. Można więc powiedzieć, iż jest to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki czemu w przypadku kiedy w ramach prac na gospodarstwie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia losowego z udziałem osób trzecich na których rzecz będzie wyrządzona szkoda, sam rolnik nie poniesie z tego tytułu żadnych strat. Tutaj naprawą szkody i wypłatą poszkodowanemu rekompensaty zajmie się ubezpieczalnia, która wcześniej, na poczet tego tytułu kosztów będzie co roku od ubezpieczonego rolnika pobierać opłaty w formie składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie dobrowolne.

W pozostałych przypadkach, czyli w przypadku gospodarstw mniejszych ubezpieczenie to jest absolutnie dobrowolne, co jednak nie znaczy iż rolnicy powinni z niego rezygnować, bowiem dzięki tego rodzaju ubezpieczeniom mogą zapewnić sobie wyższy poziom bezpieczeństwa dla całego gospodarstwa w kwestii jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków. Warto tutaj także inwestować w pozostałe, inne niż tylko dobrowolne OC rolników bowiem bezpieczeństwa nigdy za wiele. Gospodarstwo może na przykład ulec pożarowi, gradobiciu, a w najgorszym razie nawet powodzi, a co za tym idzie, warto się na tę okoliczność także odpowiednio przygotować, bowiem jak pokazała nam historia z roku 1997-ego, brak ubezpieczenia od nieszczęśliwych zdarzeń losowych bardzo często może niejedno gospodarstwo doprowadzić do bankructwa.

Jednym słowem musimy pamiętać tutaj o tym, iż w przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej jednego hektara, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, oraz że podlegają mu wszystkie osoby wykonujące pracę rolną na rzecz ubezpieczonego rolnika. Warto także ubezpieczać się dodatkowo nawet w przypadku kiedy nie posiadamy takiego obowiązku, bowiem dzięki ubezpieczeniom możemy liczyć na wyższy poziom zabezpieczenia w razie nieoczekiwanych i zupełnie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Więcej informacji na stronie mojapolisa.net.pl

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts

Reader Comments

Sorry, comments are closed.Partnerzy
Na skróty:
Sprzątanie firm