Licencja na transport dla spółki


Mimo iż przepisy dotyczące transportu drogowego się nie zmieniły, to przewoźnikom prywatnym coraz trudniej będzie prowadzić działalność. Przyczyniło się do tego nowe orzeczenie sądu wydane w październiku, w myśl którego, licencja na transport nie będzie mogła być „dzielona” pomiędzy członków spółki cywilnej.
Do tej pory praktyką było to, że licencja na transport wymagana była zaledwie od jednego członka spółki cywilnej. W efekcie więc, można było założyć spółkę zajmującą się transportem i uzyskać licencję jedynie na jedną osobę. Teraz taki układ nie będzie już możliwy. Nowe orzeczenie, nie dopuściło bowiem sytuacji w której licencja na przewóz jest w posiadaniu zaledwie jednego członka spółki. Osoby które będą więc chciały prowadzić firmę przewozową będą musiały wyrobić sobie licencję każdy z osobna. To niewątpliwie utrudni nieco rozwój branży. Zwłaszcza że w przypadku międzynarodowego transportu, licencja nie jest jedynym wymaganym dokumentem. Dochodzi jeszcze karnet TIR, ewentualne zaświadczenie o bezpieczeństwie czy licencje na transport szczególnych towarów (np. zwierząt), a nowe przepisy stale są opracowywane.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts

Reader Comments

Sorry, comments are closed.Partnerzy
Na skróty:
Sprzątanie firm