Podstawa efektywnego kierowania


Odpowiednie kierowanie nie tylko własną pracą, lecz również innymi ludźmi, to niebywale wymagające wyzwanie. Radzenie sobie ze swoimi emocjami a także profesjonalne zarządzanie pracownikami to zdolność, którą powinniśmy poddawać stałym udoskonaleniom.

W tym celu prowadzi się kursy kierownicze. Jak wspomniana nazwa wskazuje, kurs taki przygotowany jest dla kadry kierowniczej niskiego bądź wyższego szczebla. Na opisywanym kursie nabywa się zdolności, jakie są konieczne podczas pracy z zespołem. Kluczowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia dla kierowników to inteligencja emocjonalna w zarządzaniu, właściwe zarządzanie zespołem, sposoby mobilizowania podwładnych i rozwiązywania problemów, efektywne zarządzanie czasem i realizowanymi projektami, bądź tworzenie sylwetki przywódcy.

Pod hasłem inteligencja emocjonalna w zarządzaniu kryje się niebywale skomplikowany mechanizm kontaktów międzyludzkich. Dzięki zdobyciu odpowiednich zdolności, przywódca może błyskawicznie i bezstresowo przeciwdziałać trudnym sytuacjom. Z kolei przy pomocy skutecznego kierowania zespołem, kierownik będzie w stanie podnieść wydajność pracy, poprzez skuteczny dobór pracowników i odsyłanie właściwych osób do wyznaczanych im zadań. Istotną sprawą jest również motywowanie, w związku z tym każdy menadżer powinien wiedzieć w jaki sposób może mobilizować swoich podwładnych. Najpopularniejsze sposoby mobilizowania opierają się zazwyczaj na karach (m.in. zwolnienie z pracy, czy też nagana) albo nagrodach (m.in. awans albo premia) . Z kolei właściwe rozporządzanie czasem odnosi się przede wszystkim do nas samych. Jeśli menadżer organizuje własny dzień pracy efektywnie i klarownie, nie będzie miał problemów, żeby ten sam schemat wdrożyć u swoich pracowników. W kwestii tworzenia sylwetki lidera również odnajdziemy dużo ciekawych zagadnień. Jest to niebywale ważne, ponieważ stworzenie ugruntowanego autorytetu korzystnie przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji. Z wymienionych powyżej przyczyn z pewnością warto zapoznać się z propozycją zaprezentowanego szkolenia dla kierowników, ponieważ sam talent zarządzania ludźmi zazwyczaj nie wystarcza, żeby zdobyć spodziewane efekty oraz bezsporny autorytet.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts

Reader Comments

Sorry, comments are closed.Partnerzy
Na skróty:
Sprzątanie firm